De Klimop - Groepen

Onderbouw

Binnen de onderbouw wordt nog het onderscheid gemaakt voor de kleutergroepen. Dat zijn meestal de groep 1 en 2 op de basisschool. In de eerste 2 groepen krijgt je kind nog ruim voldoende tijd om te spelen terwijl het ondertussen wordt voorbereid op het "echte" leren wat vanaf groep 3 plaats zal vinden.

Kleutergroepen

In de kleutergroepen zitten kinderen ook nog niet aan tafeltjes. In de meeste gevallen is een kringopstelling de basis van een kleutergroep. Daarnaast zijn er vaak verschillende tafeltjes of hoeken waar de kinderen activiteiten kunnen uitvoeren. Zoals eerder vermeld speelt buiten spelen een belangrijk rol in het dagprogramma van de kleutergroepen.

Middenbouw

In de middenbouw ligt de focus op de buitenwereld van je kind en wordt de zelfstandigheid meer bevorderd door bijvoorbeeld eigen werkstukken. Dit is terug te vinden in het aanbod van meer leerstof en meer diepgang om je kind stap voor stap voor te bereiden op de bovenbouw.

In de middenbouw wordt lezen, schrijven en rekenen belangrijk. Daarnaast zullen er ook meer andere "vakken" worden aangeboden, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek en verkeer. Om de creativiteit van je kind te bevorderen worden in de middenbouw vakken als tekenen, beeldende vorming, muziek en beweging aangeboden.

Bovenbouw

Wanneer we spreken over de bovenbouw, dan hebben we het over de hogere leerjaren van het basis onderwijs. Deze term wordt overigens ook bij het voortgezet onderwijs gebruikt. De bovenbouw is met name gericht als voorbereiding op het voorgezet onderwijs met als belangrijkste kenmerken een verdieping van de vakken en een verdere ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Groepsindeling basisschool

Het volledige schooltraject van de basisschool is opgebouwd uit 8 groepen. Binnen deze 8 groepen wordt er onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde onderbouw en bovenbouw (en ook wel middenbouw).

Hoewel je een uniforme indeling zou verwachten die elke school hanteert kan dit toch per school verschillen. Zonder middenbouw ziet de indeling er vaak als volgt uit:

 • Tot de onderbouw worden meestal de groepen 1 tot en met 4 gerekend (soms ook groep 5)
 • Voor de bovenbouw zijn dat dan meestal de groepen (5), 6, 7 en 8
Indien er een middenbouw aanwezig is, dan is de verdeling:
 • Onderbouw: groep 1 tot en met 3
 • Middenbouw: groep 4 tot en met 6
 • Bovenbouw: groep 7 en 8

Combinatie groepen

Het is niet ongebruikelijk dat scholen groepen combineren. Bijvoorbeeld een combinatieklas van groep 1 en 2 met alle kleuters in een groep of juist een combinatie van oudere groepen. Er zijn verschillende redenen waarom een school groepen kan combineren, zoals:
 • De school heeft onvoldoende leerlingen om 8 afzonderlijke groepen te maken. De groepen zouden hierdoor te klein worden
 • Bij combinatie groepen kunnen jongere leerlingen leren van de oudere en de oudere leren hoe ze dingen moeten uitleggen aan de jongere groep
 • Bij gecombineerde groepen kunnen zwakkere leerlingen gemakkelijker extra ondersteuning krijgen en snellere leerlingen al meedoen met de oudere groep
 • Combinatie groepen promoten zelfstandigheid, aangezien de leraar de aandacht over 2 groepen moet verdelen

Leeftijd per groep

In principe zijn de groepen van de basisschooll ingedeeld op basis van leeftijd. Op de eerste schooldag na de vierde verjaardag van je kind start deze in groep 1.

Hierdoor is het mogelijk dat het eerste jaar in groep 1 voor jouw kind langer duurt dan een normaal schooljaar voor de eerste groep.

 • Groep 1   4 jaar
 • Groep 2   5 jaar
 • Groep 3   6 jaar
 • Groep 4   7 jaar
 • Groep 5   8 jaar
 • Groep 6   9 jaar
 • Groep 7   10 jaar
 • Groep 8   11 jaar

Ondersteuning Groepen Basisonderwijs

In sommige gevallen kan het voorkomen dat jouw kind moeite heeft om mee te komen op de basisschool. In eerste instantie zal de leraar van je kind door middel van extra aandacht proberen dit op te lossen. Mocht dit uiteindelijk geen oplossing bieden, dan is het verstandig om als ouder eens na te denken over zogenaamde basisschool bijles.

Er kunnen verschillende redenen zijn dat je kind niet mee kan komen op school. Door gebruik te maken van ervaren bijles professionals kun je er snel achter komen wat de werkelijke oorzaak van de leerproblemen is en, nog veel belangrijker, hoe deze snel kunnen worden opgelost!