Wat Motiveert Jouw Kind?

Voor schoolplezier en de beste schoolresultaten (en in het leven) is het belangrijk om precies te weten wat jouw kind motiveert!

Ieder Kind Is UNIEK!

Zorg er voor dat jouw kind de kans krijgt om zijn unieke persoonlijkheid zo volledig mogelijk te ontwikkelen op de basisschool.

Het Geluk Van Jouw Kind

Het diepste verlangen van elke ouder is dat hun kind een gelukkig & zorgeloos leven zal leiden, alleen hoe bevordert onderwijs dit?

Onderwijs Kwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs op de basisschool is de fundering waar je kind de rest van zijn leven op doorbouwt.

Wat Is De Klimop?

De Klimop is een basisschoolinitiatief om het onderwijs te verbeteren en kinderen zo de beste kansen voor de toekomst te geven.

De jaren dat jouw kind op de basisschool zit zijn de belangrijkste vormingsjaren voor de rest van hun leven! Deze vorming is de basis voor hun toekomst, maar ook die van onze wereld!

Een belangrijke taak dus voor alle docenten, maar gelukkig staan wij hier niet alleen voor. Om jouw kind optimaal voor te bereiden op de toekomst is soms een stukje extra ondersteuning nodig.

Bijles voor de basisschool?

Bijles is echt niet alleen voor kinderen in het voortgezet onderwijs. Steeds meer ouders zien het belang van bijles ondersteuning voor hun kind op de basisschool.

Deze maatwerk ondersteuning wordt helaas niet op de basisschool gegeven en daarom werken wij voor basisschool bijles samen met de ervaren begeleiders van huiswerkbegeleidinghaarlem.nl. Een organisatie die al meer dan 15 jaar professionele ondersteuning biedt aan kinderen en ouders.

Onderwijs Met Oog Voor De toekomst

Hoewel iedere ouder op zoek is naar de beste basisschool voor zijn kind is het nog geen eenvoudige opgave om deze te vinden. Geen enkele school zal perfect aansluiten op al jouw wensen als ouder op thuisscholing na misschien? Bij de klimop proberen we er echter voor te zorgen dat het onderwijs voor je kind zo dicht mogelijk bij de wensen van jou als ouder komt.

Om dit te realiseren gebruiken we de richtlijnen zoals deze door de overheid zijn opgesteld in het Curriculum voor de toekomst en de onderstaande 6 peilers:

Veilige leeromgeving

Wat is een veilige leeromgeving en hoeveel controle heb je daar als ouder op?

Keuze leermateriaal

Wat is het beste leermateriaal voor de ontwikkeling van je kind?

Kennis vs. Ervaren

De juiste balans tussen kennis en ervaring voor een evenwichtig kind.

Onderwijs vorm

Toekomstig onderwijs op school of van thuis uit via virtual reality?

Ontwikkeling creativiteit

Gebalanseerde ontwikkeling van het brein voor meer levensgeluk!

Voldoende beweging

Beweging, buiten zijn en contact met de natuur zijn essentieel.

De Toekomst Van Je Kind In Goede Handen!

De juiste basisschool is één van de belangrijkste keuzes die je als ouder maakt voor de toekomst van je kind!
Zorg daarom dat jouw educatiedoelen als ouder de doelen van de school zijn!

Docenten met Visie

Voor onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit om jouw wensen als ouder is het belangrijk dat docenten dezelfde visie hebben als die van de Klimop.

Bianca de Graaf

Taalontwikkeling

Met de juiste taalontwikkeling kan jouw kind de wereld veroveren.

Michael Booms

Kunstzinnige oriëntatie

Met kunstzinnige ontwikkeling leren wij het brein van je kind om balans te vinden.

Fleur Jansen

Pedagoog

"Wanneer iets niet lukt, dan heb je niet gefaald, maar iets geleerd!"

Alexandra Vos

Onderwijs Assistent

"Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van het vuur!"

Meer Dan 55 Jaar Onderwijs Ervaring

Het gezegde "wijsheid komt met de jaren" kunnen wij zeker onderschrijven. Met meer dan 55 jaar onderwijservaring zijn wij je graag van dienst!

0 Docenten
0 Blije Kinderen
0 Gelukkige Ouders
0 Onderwijs Ervaring

Ouders Aan Het Woord

Aanmelden basisschool & vragen

Het inschrijven van je kind op een basisschool is een belangrijke keuze. Wanneer je hulp nodig hebt bij het maken van jouw keuze, vul dan even het formulier in.

Inspraak ouders op school

Hoewel je er als ouder van uit mag gaan dat een school het beste met je kind voor heeft is het altijd goed om te weten wat jouw mogelijkheden zijn voor inspraak op school.

Alle basisscholen in Nederland zijn in ieder geval verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben waar ouders en personeel samen beslissen over het beleid, de onderwijsinhoudelijke keuzes en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage basisschool. Een school is daarentegen niet verplicht om een ouderraad in te stellen.

Zorgplicht basisschool

Ieder school dient er voor te zorgen dat jouw kind een passende plek krijgt, ook indien jouw kind bijvoorbeeld extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft (de zogenaamde zorgplicht basisschool). Deze verplichting geldt niet alleen voor kinderen die reeds op school zitten, maar ook voor kinderen die zijn aangemeld.

Wanneer inschrijven basisschool?

Het korte antwoord is: tussen het 3e levensjaar en 10 weken voor de 4e verjaardag.

Wanneer je jouw kind wilt inschrijven voor de basisschool, dan is het belangrijk om te weten dat je dit uiterlijk 10 weken voor de 4e verjaardag van je kind doet! Toch kun je jouw kind niet direct bij de geboorte al inschrijven. Inschrijven mag pas na de 3e verjaardag.

Om er zeker van te zijn dat jouw kind een plek op een basisschool krijgt is het verstandig om je bij meerdere scholen aan te melden. Sommige scholen hebben namelijk een wachtlijst of wijzen je inschrijving af.

 

Wat kost de basisschool?

Het goede nieuws is dat u geen schoolgeld of lesgeld betaalt voor de basisschool! Onderwijs op de basisschool is gratis in Nederland. Toch kan het zijn dat de school een (vrijwillige) eigen bijdrage of ouderbijdrage vraagt voor activiteiten die buiten het normale schoolprogramma vallen.

Wil je gebruik maken van bijvoorbeeld buitenschoolse opvang (BSO) of tussenschoolse opvang (overblijven), dan kunnen daar kosten aan verbonden zijn. Het is goed om dit altijd even vooraf op school na te vragen.

Uitstroomniveau basisschool

Het uitstroomniveau van jouw kind is het niveau dat hij of zij heeft wanneer ze het basisonderwijs verlaten. Het uitstroomniveau van jouw kind wordt door de huidige school bepaald op basis van de vaardigheden, capaciteit en inzet. Dit uitstoomniveau kan bijvoorbeeld VMBO, HAVO of VWO zijn.

Indien jouw kind een onderwijsachterstand heeft of gebruik maakt van speciaal basisonderwijs, dan wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin zal tevens het verwachte uitstroomniveau worden aangegeven.

Uitschrijven basisschool?

Sommige ouders vragen zich af of zij hun kind moeten uitschrijven wanneer ze willen wisselen van basisschool. Het maakt hierbij niet uit of je gewoon wilt wijzigen of gaat verhuizen, je hoeft je kind zelf niet uit te schrijven. De oude school zal je kind uitschrijven wanneer deze naar een andere basisschool of middelbare school gaat. Je hoeft hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen.

Inspectierapport basisschool

Ben je benieuwd naar de kwaliteit van een school, omdat je hier je kind wilt gaan aanmelden of gewoon nieuwsgierig bent hoe het met de kwaliteit is gesteld van de school waar je kind nu op zit? Kijk dan eens op de website van de onderwijs inspectie.

Op deze website kun je de naam van de school invullen waar je meer informatie over wenst en daarna ontvang je een volledig overzicht van de huidige als de historische onderwijs resultaten.

De onderwijsinspectie houdt niet alleen toezicht op het onderwijs, maar doet ook onderzoek naar onder meer toetsen en bijvoorbeeld de veiligheid op scholen.

Tevens is de onderwijsinpectie de aangesproken instelling voor klachten en meldingen over misstanden in het onderwijs.

 

Jaarplan basisschool

Een jaarplan is het document waarin leraren een duidelijke planning maken voor zijn/haar leerlingen. Het plan maakt de vertaalslag van planning naar een concreet overzicht van leerinhouden en doelstellingen.

Elke leerkracht dient voor aanvang van het schooljaar een concrete en overzichtelijke jaarplanning voor elk van zijn/haar groep(en) of vak(ken) op te stellen. Vervolgens zal het jaarplan als planningsinstrument of jaarvorderingsplan worden gebruikt. Hoewel er zeker nog wijzigingen, verbeteringen of toevoegingen gedaan kunnen worden.